Livslängd


Ja, så undras det ibland - och det med all rätt. En värmepumpsinstallation kostar ju en del pengar och skall den kunna tjäna in sig själv får den inte krångla ofta, det blir dyrt.

Den dyraste och mest utsatta rörliga delen är kompressorn, den arbetar tidvis med ett tryck på över 24 bar och en gastemperatur på uppemot + 110°C. HR värmepumpar är utrustade med Copeland världsberömda hermetiska kompressorer, vilket borgar för högsta kvalitet och teknologi, de är ytterst välbalanserade och tystgående.

Copeland har konstruerat en ny typ av hermetiska kompressorer Scroll ZS, de har inbyggt extra motorskydd av typ Klixon samt överströmningsventil som skydd mot skadligt förhöjt arbetstryck. Kompressorerna är extra tystgående och har lågt pulsationsljud vilket betyder att anslutna värmeledningar utsattes för endast obetydliga vibrationer och fortplantning av lågfrekvent ljud. Även värmefaktorn (se sidan 2) är förbättrad och ligger i snitt på 2,7 vid radiatorvärme +50°C och ca 3,0 vid inkoppling på golvvärmesystem + 40°C.

Att säga något om pressorns livslängd är vanskligt, ingen vet svaret, den nya Copeland Scroll kompressorn har endast en rörlig del och saknar både kolvar och ventiler vilket bör bidraga till lång livslängd. HR värmepumpar är försedda med ett flertal säkerhetsanordningar som skonar kompressorn för oförutsedda påfrestningar. Skulle olyckan ändå vara framme och det blir ett kompressorhaveri, är det ingen katastrof, en ny kompressor kostar utbytt ca 20% av hela installationskostnaden. Dessutom ingår värmepumpen i byggnadens maskinskadeförsäkring, varför en viss ersättning från försäkringsbolaget bör kunna påräknas.

De flesta andra komponenterna i HR värmepumpar är av kända världsmärken, ingenting har sparats för att HR värmepumpar skall ha högsta kvalitet, det lönar sig alltid med goda produkter.

Livslängden på nämnda komponenter kan förväntas vara god, det är till stor del samma detaljer som ingår i vanliga värmesystem med olje- eller el-panna samt i kylanläggningar. Alla komponenter som kommer i beröring med köldmediet är utförda för höga tryck, eftersom de tidvis arbetar med ganska höga tryck, runt 24 bar måste säkerhetsmarginalen vara god, sålunda är förångare och kondensor godkända för 30 bar och kompressorn för 28 bar i arbetstryck.

Värmepumpen är till största del en kylmaskin där man tar vara på värmen istället för kylan, varför livslängden kan tänkas vara ungefär samma som för kylmaskiner i kyl- och frysrum, och dessa är driftsäkra anläggningar.
När det gäller ev. förmodad krångel med värmepumpar finns ingenting som tyder på att värmepumpen skall bereda sina ägare några sådana bekymmer.

Driftstörningar är mycket ovanliga, finns köldmedievätska R507, cirkulerande vatten och el-ström på samtliga faser går värmepumpen mycket säkert och ekonomiskt. HR värmepumpar är utrustade med praktiska kontroller såsom signallampor för samtliga faser samt för utlöst motorskydd eller låg/högtryckspressostat, samt timräknare, synglas m.m. vilket gör det lättare att finna ett eventuellt fel.