Tekniska data för HR Aero Värmepumpar


Värmepump typ HR Aero 7,0 HR Aero 8,6 HR Aero middle 10,0 HR Aero middle 12,3 HR Aero plus 15,0
Djup i cm exkl vind skärm 78 78 98 98 98
Bredd i cm exkl vind skärm 78 78 98 98 98
Höjd i cm totalt 160 160 160 160 200
Vikt i kg ca: 250 250 330 340 420
Röranslutnig värme mm 22/1,0 cu 28/1,2 cu 28/1,2 cu 35/1,5 cu 35/1,5 cu
Elanslutning 400 V, 3-fas 400 V, 3-fas 400 V, 3-fas 400 V, 3-fas 400 V, 3-fas
Säkringar tröga 10 amp 10 amp 16 amp 16 amp 16 amp
Köldmedium, mängd R507 2,3 kg R507 2,4 kg R507 2,7 kg R507 2,8 kg R507 3,7 kg
Angiven effekt ca: 7,0 kw 8,6 kw 10,0 kw 12,3 kw 15,0 kw
Tillförd effekt ca: 2,8 kw 3,2 kw 3,6 kw 4,6 kw 5,5 kw
Värmefaktor ca: 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Färgnyans gråblå NCS-3010-R70B NCS-3010-R70B NCS-3010-R70B NCS-3010-R70B NCS-3010-R70B

* Effektuppgifterna gäller inklusive bortfall för erfoderlig avfrostning samt vid 0˚C luft in och +50˚C ut värme vatten temperatur.
Röranslutning av värme och kondensvattenledningar möjlig från frontens höger och vänster sida Ø50 mm samt Ø22 mm för el.

Reservation för eventuella mått och konstruktionsändringar!